Duurzame inkoop van restproducten

Gemiddeld genomen heeft Plomp en Zonen B.V. ongeveer 600 containerbakken en trailers op locatie staan door het land. Bij verschillende houtverwerkende bedrijven en organisaties wordt zo het resthout verzameld. Voor hen is het een restproduct, voor ons de grondstof waar we op specialistische wijze weer onze puur natuur eindproducten van maken.

Service naar onze toeleveranciers

Belangrijk voor onze toeleveranciers is dat het resthout dat bij hun eigen productie vrijkomt, tijdig door ons wordt opgehaald en verzameld. Dat zorgt ervoor dat hun processen niet stagneren en er een efficiënte afvoer is van hun houtrestproducten. Voor het verzamelen kunnen we  trailers of speciale zuigcontainers plaatsen voor opvang van het restproduct. Een zorg minder voor onze toeleveranciers die zich daardoor volledig kunnen richten op hun eigen bedrijfsvoering en proces.

Het verzamelen van onze grondstoffen gebeurt met een wakend oog voor duurzaamheid. Plomp en Zonen B.V. heeft een eigen wagenpark met 35 vrachtwagencombinaties op de weg aangevuld met gemiddeld 10 vrachtwagencombinaties van externe transporteurs. Dat zorgt ervoor dat we uiterst flexibel zijn en routes ten behoeve van het inzamelen van resthout en het aanleveren van eindproduct aan onze afnemers zorgvuldig op elkaar worden afgestemd. Leeg de weg op is er in principe niet bij. Zo sparen we energie en zo veel als mogelijk ook ons milieu. Ook voldoen onze vrachtwagencombinaties aan de ingevoerde Euro IV en Euro V norm waardoor ze schoner rijden.

Duurzaamheid belangrijk

Dat we duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, blijkt onder andere uit het feit dat we op de daken van onze bedrijfshallen 9240 zonnepanelen hebben aangebracht. Op deze manier kunnen we vrijwel energieneutraal produceren.

Warmte-krachtkoppeling (WKK)

Binnen onze productieketen maken we optimaal gebruik van een WKK (warmte-krachtkoppeling). Deze wekt elektriciteit op. Duurzaamheid is dus troef bij Plomp en Zonen B.V..

Bewust voor onze omgeving

Bij het drogen van onze krullen wordt de warmte gebruikt die vrijkomt bij het opwekken van stroom. De elektra die we over hebben leveren we terug aan het net. De waterdamp die vanwege het drogen wordt uitgestoten, gaat speciaal nog een keer door een luchtwasser zodat het teveel aan houtgeur voor de omgeving wordt verminderd.